New Year

ارائه پروازهای تفریحی

برگزاری دوره های آموزش خلبانی

خدمات ما

چه کاری انجام می دهیم ؟

اولین دوره

آموزش خلبانی

آموزش خلبانی با هواپیماهای فوق سبک

پرواز تفریحی

پرواز تفریحی

ارائه پروازهایی تفریحی از فرودگاه شهید مدنی تبریز

پاراگلایدر

پاراگلایدر

آموزش پروازی پاراگلایدر پرواز تفریحی پاراگلایدر

ناوگان هوایی ما

هواپیماهای فوق سبک