برخی از فعالیت ها و خدمات قابل ارئه در شرکت به عناوین زیر می باشد:

 • آموزش خلبانی

 • پاراگلایدر

 • تبلیغات هوایی

 • نمایش هوایی

 • انتقال کالا و بسته های پستی

 • پروازهای تفریحی، ورزشی

 

 

می توان به برخی از کاربردهای پروازهای فوق سبک به عناوین زیر اشاره داشت:

 • کاربردهای پزشکی: انتقال پزشک، اعضای پیوندی و …

 • کابردهای کشاورزی: بذر پاشی، سم پاشی، کود پاشی

 • کاربردهای انتظامی: اجرای عملی مقررات

 • نقشه برداری، زمین شناسی و عکس برداری هوایی

 • گشت جنگلبانی و محیط زیست

 • بازبینی و بازرسی خطوط نیرو، نفت و گاز

 • کنترل ترافیک شهری و جاده ای

 • جستجو و نجات