ناوگان هوایی ما

ناوگان هوایی درنا آسمان

آموزشگاه خلبانی درنا آسمان با در اختیار داشتن آشیانه در فرودگاه شهید مدنی تبریز و پنج فروند هواپیمای فوق سبک در امر آموزش خلبانی و پروازهای تفریحی یکی از معتبرترین آموزشگاه های پروازی کشور هستند.

  • دو فروند Savannah TM
  • یک فروند Landafrica
  • یک فروند Tecnam
  • یک فروند Dynamic WT9